راز سرگذشت من

من خودم را با کسی که بسیار ((خوشبخت)) است اشتباه گرفته ام ! کسی که معنای امید را در عظمت مشکلات می جوید ! عمق دوست داشتن را در تحمل نامهربانی ها میفهمد شیرینی لبخند را در طعم اشک میچشد و صدای فریاد را در طنین سکوت میشنود ... من به جای او زندگی می کنم

هیچ کس با این فکر بیدار نمیشه : دنیای من امروز منفجر خواهد شد ، دنیای من تغییر خواهد کرد . کسی این فکر رو نمیکنه ، اما گاهی این اتفاق میفته ؛ گاهی وقتی بیدار میشیم با ترس هامون روبرو میشیم . اون ها رو تو دستمون میگیریم و می ایستیم و صبر میکنیم ، امیدمون رو حفظ میکنیم و خودمون رو آماده میکنیم برای هر چیزی  ....

 

از تجربه های روزانه من در کاخ تنهایی اثر منتشر نشده حسین ...

پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٦ | ٤:٥۸ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑــــــــ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ...

خیلی وقت است ﻧــــــــــــﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻧــــــــــﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ...

ﺣﺘﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺵ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ....

ﻟﺒﺨﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ ....

ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ...

ﻋﻄﺮ ﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ...

ﻓﻘــــــﻂ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻧﯿﺴـــــــــــــــﺖ ﻭ ﺑﺎﯾـــــــــــــــﺪ ﺑﺎﺷﺪ...

چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ | ٥:۱٦ ‎ب.ظ | حسین | نظرات () |

بازی قشنگی بود ... اما
 ما قشنگ بازی نکردیم ....
 قبول کن که هردو باختیم .... من که
 "همه" را به تو فروختم ... و تو 
که مرا به "هیـــــــــــــــــــچ "فروختی...
 
 

 

چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ | ٥:۱۳ ‎ب.ظ | حسین | نظرات () |

بعد از رفتنت . . .

حرفهایی هست برای گفتن

- حتی اگر نباشی که بشنوی -

حتی اگر هیچ گوشی نباشد برای شنیدن -

حتی اگر هم زبانی نباشد برای گفتن -

یا حتی نفسی برای کشیدن . . .

نگاهم و سکوتم نیز حرفهایی دارد برای گفتن ،

تا بدانی که بعد از رفتنت . . .

می گویم و می گویم و می گویم:

عاشقت بودم - عاشقت هستم و عاشقت خواهم بود..........

چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ | ٥:۱۱ ‎ب.ظ | حسین | نظرات () |

حالم خوب است اما...
در حالت خنثی ب سر می برم!
ن خوشحالم...
ن ناراحت...
افسرده هم نیستم!
خنثی و بیخیال...!
حال این روز هایم را دوست دارم...!
نگران نیستم...
دلهره ندارم...
اما یک جای کار می لنگد!
هنوز...
درگیر خودم هستم..!
دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤ | ۸:٤٠ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

شعری از زنده یاد مشفق کاشانی:
ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻠﺒﻪ ﺩﻧﺠﯽﺳﺖ 
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ی ﺧﻮﺩ
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.... 
ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ
ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ 
ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ
ﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ 
ﮔﻬﯽ ﺷﺮشر ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﺯﻧﺪﮔﯽ 
ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮒ
ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ
ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﺯﻧﺪﮔﯽ 
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ 
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ آﻥ
ﻗﻮﺱ ﻭ ﻗﺰﺡ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭد

ﺯﻧﺪﮔﯽ
آﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﯽ
ﯾﮏ ﺳﺮآﻏﺎﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭد.……….
زندگی کن

ﺟﺎﻥِ ﻣﻦ
ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ﺟﻬﺎﻥ 
ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ

ﻗﺼﻪ ی ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ....
ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ

ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ....
ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ....
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ....
ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛

ﺟﺎﻥ ﻣﻦ 
ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ ...

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ... 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ

دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤ | ٩:٤٥ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

ماه من

" مبادا " گرفته باشی

که شهری را

به نماز" آیات" وامیدارم

دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤ | ٩:۳٩ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

دلتنگی هایم را با کدام قایق خیال روانه ی دل دریائیت کنم


خاک بر سر کلمات


اگر از آنها نخوانی "چقدر دلتنگم"

دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤ | ٩:۳٧ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

"دوست داشتن" ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻦ ...

ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ...

ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ...

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ...

ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﺪﻧﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ.. "...

"ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ..""

دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤ | ۸:٥۱ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

حافظه ی خوب حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند !
شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ | ٩:٤۸ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

قیصر امین پور چه زیبا گفت : مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ کلمه ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ : "ببخشید" ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻋﻤﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ: " ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ " مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ی "ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ " ﻏﺮﻭﺭ له ﺷﺪﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯽ !!؟؟ مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﮕﻮﺋﯽ: " ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ " با ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ : ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ؟ چه ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟ گاهی ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ .... کاری ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﺑﺎﺷﺪ، نیست. گذﺷﺖ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻫﻮﯾﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ .... انتظار ﺑﺨﺸﺶ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ .... شخصیت ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺁﺷﻮﺏ ﮐﺸﯿﺪﯼ ، ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﺭﺍﻡ نمی ﺷﻮﺩ ... آدمها را بفهمید، دل، آلزایمر نمی گیرد.
شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ | ٩:٤٥ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

ﺗﻮ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ %70 ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺩﺍﺷﺖ . ﺑﺨﻮﻧﻴﺪ ﺟﺎﻟﺒﻪ ..... 70 * ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ! * ﺑﻪ 70 ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ! * 70 ﺩﺭﺻﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻭﯾﻼﯼ ﻟﻮﮐﺲ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ! 70 * ﺩﺭﺻﺪ ﯾﮏ ﻗﻔﺴﻪ ﭘﺮ ﻟﺒﺎﺱ، ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ! ﺍﺯ 70 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ، 70 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻭﻋﺸﻘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﻢ 70 * ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻣﺎﻥ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ! ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻋﺸﻘﻤﺎﻥ ﺩﺭﺳﻴﻨﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .. ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﻮﻝ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﻮﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﺮﺝ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ .. ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺶ 1.9 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺯﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ! ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﯾﯿﺴﻢ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﻫﻤﺶ ﺭﯾﯿﺴﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ !! ﻭﭼﻘﺪﺭ 70 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﯾﮕﻪ ..!!!! ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ | ٩:٤۳ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم و متوجه شده ام هر چه بیشتر تلاش کنم بیشتر شانس می آورم ! “استفان لیکاک”
شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ | ٩:٤٢ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

قرآن از دیدگاه دکتر شریعتی: قرآن کتابی است که نام بیش از ۷۰ سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است، و بیش از ۳۰ سوره اش از پدیده های مادی و تنها ۲ سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز! کتابی است که شماره آیات جهادش با آیات عبادتش قابل قیاس نیست... این کتاب از آن روزی که به حیله دشمن و به جهل دوست لای آن را بستند، لایه اش مصرف پیدا کرد و وقتی متنش متروک شد، جلدش رواج یافت و از آن هنگام که این کتاب را _ که خواندنی نام دارد ــ دیگر نخواندند و برای تقدیس و تبرک و اسباب کشی به کار رفت، از وقتی که دیگر درمان دردهای فکری و روحی و اجتماعی را از او نخواستند، وسیله شفای امراض جسمی چون درد کمر و بادشانه و ... شد و چون در بیداری رهایش کردند، بالای سر در خواب گذاشتند و بالاخره، اینکه می بینی؛ اکنون در خدمت اموات قرارش داده اند و نثار روح ارواح گذشتگانش و ندایش از قبرستان های ما به گوش می رسد. قرآن! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از هم می پرسند: " چه کسی مرده است؟ " چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده..
دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ | ٥:٤۸ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

۱۳ تا جمله با معنی و کاربردی ۱)از زشت رویی پرسیدند: آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟ گفت : در صف کمال . ۲)اگر کسی به تو لبخند نمیزند علت را در لبان بسته خود جستجو کن . ۳)مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است! . ۴)همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست!! . ۵)با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن! . ۶)هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید . ۷)مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد . ۸)شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . ۹)وقتی تنها شدی بدان که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش . ۱۰)یادت باشه که : در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود میخندی . ۱۱)آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است . ۱۲)کشتن گنجشکها ، کرکس ها را ادب نمی کند . ۱۳)فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد ولی حماقت نه.
چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ | ٧:۱۱ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

 

دوست پسراتونو تو دید و بازدید عید 

.

.

.

.

.

زن ندن صلوات

یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ | ۸:٠٧ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

 

درد هم اگر هست
دردِ یادآور نبودِ تو باشد
که هر دم 
چون نیشتری تیز بر قلبم زخم بزند
و بی رحمانه به خاطرم بیاورد
من
بی تو 
بیمار رو به احتضاری م
که
امیدی به بهبودی ام نیست...

...

اما تو بِدان
با تمام این رنج ها
تا ابد
کورسوی معجزه ی بازگشتِ تو 
روشن است
در دلم...

.
.
.

"s

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳ | ۸:٤۸ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

قابل توجه همه دوستان, خصوصا ان دسته از شیعیانی که بنای شان را بر اختلافات و تکفیر و دشمنی با اهل سنت و دوستی با بیگانگان گداشته اند یا تفاوتی بین وهابیت و سلفی گری ضدشیعه با دیگر برادران اهل سنت قایل نیستند و همه را به یک تیغ می رانند. مصاحبه دکتر احمد طیب رئیس الازهر درباره شیعه و سنی در شبکه نیل مصر 🌷🌷🌷🌷🌷🌷 - خبرنگار:آیا به نظر شما عقاید شیعه مشکل ندارد؟ شیخ طیب: نه چه مشکلی دارند، ۵۰ سال پیش شیخ شلتوت فتوا داده است که شیعه مذهب پنجم اسلام و مانند مذاهب دیگر است. - خبرنگار: فرزندان ما در حال شیعه شدن هستند چه باید بکنیم؟ شیخ : خوب بشوند مگر کسی از مذهب حنفی با مالکی برود ما اشکالی به او می گیریم؟ خوب این ها هم از مذهب چهارم به مذهب پنجم رفته اند. - خبرنگار:شیعیان با ما درحال قوم و خویشی هستند و با فرزندان ما ازدواج می کنند. شیخ: چه اشکالی دارد، بین مذاهب ازدواج آزاد است. - خبرنگار: می گویند شیعیان قرآنشان فرق می کند. شیخ طیب: این حرف ها خرافه پیرزن ها است. قرآن شیعیان با ما هیچ فرقی ندارد و حتی رسم الخطشان نیز مانند قرآن ما است. - خبرنگار: ۲۳ روحانی از یک کشور(عربستان) فتوا داده اند که شیعیان کافرند، رافضی هستند. شیخ: برای مسلمین جهان فقط الازهر می تواند فتوا دهد و فتوای آنها اعتباری ندارد. - خبرنگار: پس این اختلافاتی که بین شیعه و سنی مطرح می کنند چیست؟ شیخ: این اختلافات سیاست خارجی است و می خواهد بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازد. - خبرنگار؛ من یک سوال جدی دارم: شیعیان که ابوبکر و عمر را قبول ندارند، چگونه می گویید این ها مسلمان هستند؟ شیخ طیب: بله قبول ندارند، اما مگر اعتقاد به ابوبکر و عمر جزو اصول دین اسلام است؟ قصه ابوبکر و عمر یک قصه تاریخی است و تاریخ به اصول اعتقادات ربطی ندارد. - خبرنگار که از این جواب, جا خورده بود گفت: شیعیان یک ایراد دارند آن هم اینکه می گویند امام زمانشان از ۱۰۰۰ سال پیش هنوز زنده است. شیخ: خوب ممکن است، چرا ممکن نباشد، ولی دلیلی ندارد ما اعتقاد آنان را داشته باشیم . - خبرنگار: آیا ممکن است کودک ۸ ساله امام باشد؟ شیعیان معتقدند کودک ۸ ساله امام شده است. شیخ: وقتی یک طفل در گهواره پیغمبر بشود اینکه یک کودک ۸ ساله هم امام باشد عجیب نیست، هرچند ممکن است ما به عنوان اهل تسنن این اعتقاد را قبول نداشته باشیم؛ اما این موضوع به اسلام آنها صدمه ای نمی زند و آنها مسلمانند. دکتر شجاعی فرد استاد مکانیک دانشگاه علم و صنعت بعد از بیان گزارش بالا گفت: این مناظره برای من بسیار جالب بود, پس تلاش کردم با شیخ طیب تماس برقرار کرده و از او تشکر کنم. در تماس تلفنی به او گفتم شما بهترین دفاع را از شیعیان کردید و اگر یک روحانی شیعه آنجا بود شاید اینگونه دفاع نمی کرد و حداقل ملاحظه هایی می کرد اما شما حتی اعتقاد به ابوبکر و عمر را هم از اسلام جدا کردید. شیخ طیب گفت: وقتی که آیت الله خامنه ای اینطور محکم جلوی آمریکا ایستادگی کرد و توانست در بحث انرژی هسته ای آمریکا را به زانو درآورد، از این طرف هم سید حسن نصرالله و حزب الله هم جلوی رژیم صهیونیستی ایستادند و کمر اسرائیل را در جنگ 33 روزه شکستند، من دیدم که این ها افتخار اسلام است و آمریکا و دوستانش می خواهند این ها را کار شیعه تندرو معرفی کنند و بگوید شیعه هم مسلمان نیست و رافضی است و این افتخار را از جهان اسلام دور کنند؛ برای اینکه جوانان ما احساس غرور بکنند که این افتخارات متعلق به اسلام است، 8 برنامه در تلویزیون برگزار کردم تا بگویم شیعه مسلمان است و شیعه با ما هیچ فرقی ندارد و یکی از مذاهب اسلام است.
سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۳ | ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

دخترک از میان جمعیتی که شاهد اجرای مراسم تعزیه بودند رد میشود

درحالیکه عروسک وقمقه اش را محکم زیر بغل گرفته است

آنطرفتر شمر با هیبتی خشن، همانطور که دور امام حسین (ع) می چرخد ونعره می زند که قطه ای آب به تو و یارانت نخواهد رسید ،

چشمش به دخترک می افتد او با قدم های کوچکش از پله های تعزیه بالا می رود.

از مقابل شمر میگذرد. مقابل امام حسین(ع) می ایستد قمقمه اش را مقابل او می گیرد و میگوید بیا آب بخور!!

شمشیر از دست شمر می افتد...

و رجز خوانی اش قطع میشود. دخترک میگوید: " بخور،برای تو آوردم" و برمی گردد.

دخترک رو به روی شمر (که حالا دیگر بر زمین زانو زده) می ایستد.

چشمان دخترک پر از قطرات اشک شده و می لرزد.

توی چشم های شمر نگاه می کند و با بغض می گوید : " بابا ، دیگه دوستت ندارم."

صدای هق هق مردم فضا را پر می کند.

چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳ | ۸:۳٢ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

به رسم هر روز صبح سلام بر ارباب بی کفن روز مون رو شروع کنیم . . . اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِاللهِ وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِنائِکَ عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللهِ اَبَداً ما. بَقیتُ وَبَقِیَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّی لِزِیارَتِکُمْ، اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَعَلى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ . . التماس دعا ......
سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ | ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

www . night Skin . ir