راز سرگذشت من

من خودم را با کسی که بسیار ((خوشبخت)) است اشتباه گرفته ام ! کسی که معنای امید را در عظمت مشکلات می جوید ! عمق دوست داشتن را در تحمل نامهربانی ها میفهمد شیرینی لبخند را در طعم اشک میچشد و صدای فریاد را در طنین سکوت میشنود ... من به جای او زندگی می کنم

 

 اول از همه برایت آرزو میکنم که عاشق شوی،
و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد ،


و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد،
و پس از تنهاییت، نفرت از کسی نیابی.
آرزومندم که اینگونه پیش نیاید........


اما اگر پیش آمد، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی.
برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی،
از جمله دوستان بد و ناپایدار..........


برخی نادوست و برخی دوستدار............
که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد.
و چون زندگی بدین گونه است،
برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی......


نه کم و نه زیاد......درست به اندازه،
تاگاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند،
که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد......
تاکه زیاد به خود غره نشوی.


و نیز آرزومندم مفیده فایده باشی، نه خیلی غیره ضروری.......
تا در لحظات سخت،
وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است،
همین مفید بودن کافی باشد تا تو را سرپا نگاه دارد.


همچنین برایت آرزومندم صبور باشی،
نه با کسانی که اشتباهات کوچک میکنند........
چون این کار ساده است،
بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میکنند،


و با کاربرد درست صبوریت یرای دیگران نمونه شوی.
و امیدوارم اگر جوان هستی،
خیلی به تعجیل، رسیده نشوی.......
و اگر رسیده ای، به جوان نمائی اصرار نورزی،


و اگر پیری، تسلیم ناامیدی نشوی.......
چراکه هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد و لازم است
بگذاریم درما جریان یابد.

 

چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦ | ۱:۱٢ ‎ق.ظ | حسین | نظرات () |

www . night Skin . ir