راز سرگذشت من

من خودم را با کسی که بسیار ((خوشبخت)) است اشتباه گرفته ام ! کسی که معنای امید را در عظمت مشکلات می جوید ! عمق دوست داشتن را در تحمل نامهربانی ها میفهمد شیرینی لبخند را در طعم اشک میچشد و صدای فریاد را در طنین سکوت میشنود ... من به جای او زندگی می کنم
شروع ترمیک هفته بعد از شروع ترمدو هفته بعد از شروع ترمقبل از میان ترمدر طول امتحان میان ترمبعد از امتحان میان ترمقبل از امتحان پایان ترماطلاع از برنامه پایان ترمروز قبل از پایان ترم 76 روز قبل از پایان ترم5 روز قبل از پایان ترم


4 روز قبل از پایان ترم2 روز قبل از پایان ترم1 روز قبل از پایان ترمشب قبل از امتحان


1 ساعت قبل از امتحاندر طول امتحانهنگام خروج از سالن امتحانبعد از امتحان

چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸ | ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ | حسین | نظرات () |

www . night Skin . ir