راز سرگذشت من

من خودم را با کسی که بسیار ((خوشبخت)) است اشتباه گرفته ام ! کسی که معنای امید را در عظمت مشکلات می جوید ! عمق دوست داشتن را در تحمل نامهربانی ها میفهمد شیرینی لبخند را در طعم اشک میچشد و صدای فریاد را در طنین سکوت میشنود ... من به جای او زندگی می کنم

مهر 98
1 پست
شهریور 98
1 پست
مرداد 98
1 پست
تیر 98
2 پست
خرداد 98
2 پست
آبان 97
2 پست
مهر 97
1 پست
شهریور 97
4 پست
اسفند 96
1 پست
دی 96
1 پست
آذر 96
1 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
3 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
4 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
10 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
8 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
28 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
12 پست
تیر 92
35 پست
خرداد 92
62 پست
اسفند 91
44 پست
بهمن 91
24 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
12 پست
تیر 91
9 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
28 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
شهریور 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
11 پست
آبان 88
12 پست
مهر 88
8 پست
شهریور 88
2 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
31 پست
آرزو
3 پست
دلتنگی
39 پست
عشق
30 پست
خاطره
46 پست
زندگی
17 پست
ازدواج
8 پست
عاشورا
7 پست
دوست_دختر
18 پست
داروخانه
2 پست
تنهایی
12 پست
دانشجو
3 پست
زن
12 پست
خوبی
2 پست
خدا
7 پست
مهر_مادر
4 پست
داستان
7 پست
فاطمه
4 پست
نفرت
3 پست
توهم
5 پست
امیدتان
3 پست
بهار
1 پست
مادر
4 پست
یلدا
4 پست
شب_یلدا
4 پست
همت
5 پست
جهنم
3 پست
شوخی
3 پست
بازی_مرگ
2 پست
سکوت
2 پست
هشیاری
2 پست
عزرائیل
1 پست
سیب
1 پست
داماد
1 پست
خوشه_یک
1 پست
داف
1 پست
سرطان
1 پست
پستان
1 پست
مصاحبه
1 پست
گورخر
1 پست
خسته_ام
1 پست
کاندوم
1 پست
میکده
1 پست
رعنا
1 پست
شیفته
1 پست
فنر
1 پست
ملل
1 پست
علی_علی
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
LOVE
وعشق "تُ" مرا ازنو ساخت ... :)
تهمتن غلامی ( شعر و متن ادبی )
بداهه سرایی , شعر , غزل , رباعی , دوبیتی , متن ادبی و سیاسی (تهمتن غلامی) تقدیم به همسرم با عشق