کلمات قصار ویکتور هوگو

آزادی ما از نقطه‌ای شروع می شود که آزادی دیگران پایان می‌یابد.» «بدبختی، مربی استعداد است

·         بینوایان

«به‌مرگ راضی شدن، به‌فتح نائل شدن است

·         بینوایان

«تعارف و خوش آمدگوئی، چیزی مانند بوسیدن از روی چادر است

·         بینوایان

«جسد دشمنی را که تشییع میکنی سنگین نیست

·         شاه تفریح می‌کند

«خدا فقط آب را آفرید، انسان شراب را

·         جشن تِرِز

«در بینوائی همچنان که در سرما نیز دیده می‌شود، آحاد به یکدیگر فشرده می‌گردند

·         بینوایان

«شاید بتوان از هجوم سیل‌آسای یک ارتش ممانعت کرد، اما از هجوم افکار و عقاید نمی‌توان جلوگیری نمود

·         داستان یک جنایت - ۱۸۷۷/ ۱۸۷۸ میلادی

«فقر و مسکنت ، مردان را به‌جنایت و زنان را به‌فحشاء سوق می‌دهد

·         بینوایان

«فکر کردن، شغل ذهن است، خواب دیدن، تفریح آن

·         بینوایان

«فلسفه، میکروسکوپ افکار است

·         بینوایان

«گاهی کار فقر و بیچارگی به جائی می‌رسد که رشته‌ها و پیوندها را می‌گسلد، این مرحله‌ای است که تیره‌بختان و سیاه‌کاران چون بدانجا رسند درهم آمیخته و در یک کلمه که "شومی" است شریک می‌شوند، این کلمه بینوایان است

·         بینوایان

«وقتی نتیجه انتخابات اعلام شد، یعنی رأی بالاترین مرجع اعلام شده است

·         بینوایان

«همه‌جا شادمانی قشر نازکی است که روی رنج و بیچارگی کشیده‌اند

·         بینوایان

«هیچ چیز مثل بدبختی کودکان را ساکت نمی‌کند

·         بینوایان

·         «آنانکه نمی‌توانند خود را اداره کنند، ناچار از اطاعت دیگرانند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید