گورخر

از گورخری پرسیدم

تو سفیدی راه راه سیاه داری یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟:گور خر به جای جواب دادن پرسید توخوبی فقط عادتای بد داری یا اینکه بدی و چند تا عادت خوب داری؟ ساکتی بعضی وقتا شلوغ میکنی یا شیطونی بعضی وقتا ساکت میشی؟ ذاتا خوشحالی بعضی روز ها ناراحتی یا ذاتا افسرده ای بعضی روز ها خوشحالی؟ ...و گور خر پرسید و پرسید . پرسید و پرسید و بعد رفت دیگه هیچوقت از گورخرا در باره ی راه راهاشون چیزی نمی پرسم

شل سیلور استاین ...

/ 0 نظر / 3 بازدید