سال نو مبارک

 

شمارش معکوس ...

چیزی نمانده به تحویل سالی که تلخ یا شیرین ، مارگونه میخزد و اینبار اسبی سفید متولد میشود ، اسبی که پیامش صلح است و برکت ، نجابت است و آزادی ، اسبی با نعل های طلایی ...
آرزو میکنم اسب امسالتان ، بالدار باشد و بر آسمان آرزوهایتان به پرواز درآید ...
سال نو مبارک ...
 
/ 0 نظر / 22 بازدید