تجربه امروز :

عدالتی در دنیا نیست ؛ تا وقتی که خودمون بسازیمش ... 

 

از کتاب تحربه های روزانه من در کاخ تنهایی اثر منتشر نشده حسین ... 

/ 0 نظر / 5 بازدید