خلاء

اونایی که به عشــــــقشون نمیرسن ..

هیچ وقت ار تـــــه ِ دلشون

خوشبخت نمیشـــــند !

چون یه چیز ِ مهمی رو از دست دادند ..

اونم دلــــــشونه !!

همیشه یه خلاء ی رو حس میکنند ..

همیشـــه !!

/ 0 نظر / 20 بازدید