امروز برای بار دوم بود که نتونستم اون 40 روز رو کامل کنم دفعه قبل توی روز بیست و سوم زنجیره پاره شد این بار توی روز سی و چهارم .... فقط شیش روز دیگه موند ولی بازم همه چی بهم ریخت ... 

/ 0 نظر / 55 بازدید