تولد


قشنگترین سلام به کسی که به رسم جاده ها دور است وبه رسم دل نزدیک.

در سر آغاز این یلدا،

زیبائی گل را برای زندگیتون و کوتاهی عمرش را برای غمهاتون آرزو میکنم.

امید وارم که هرگز تنتان به ناز هیچ طبیبی نیاز مند نشود.

و امروزیکی از قشنگترین روزهای دفتر خاطرات زندگیتون باشد

/ 0 نظر / 22 بازدید