هنگامي كه عشق فرا مي خواند تان ، از پي اش برويد ... گر چه راهش سخت و ناهموار باشد .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هنگامي كه بال هاي عشق در بر مي گيردتان ، خود را در آن بالها رها كنيد ... گرچه در لا به لاي پر هايش تيغ باشد و زخمي تان كند .

و هنگامي كه با شما سخن مي گويد ، باورش كنيد ... گر چه طنين كلامش ، روياهايتان را بر هم زند .        

عشق ، همانطور كه تاج بر سرتان مي گذارد ، بر صليبتان نيز مي كشد .

عشق ، همانطور كه شما را مي پروراند ، شاخ و برگ تان را نيز مي زند و هرس مي كند .

عشق ، همانطور كه از تنه ي ستبرتان بالا مي رود و نازك ترين شاخه هايتان را كه در آفتاب مي لرزند ، نوازش مي كند ... به ريشه هايتان نيز فرود مي آيد و آنها را كه در خاك چنگ انداخته اند ... مي لرزاند .

 عشق ، شما را چون خوشه هاي گندم ، دسته مي كند ... آنگاه مي كوبدتان ، تا برهنه شويد ... به غربال بادتان مي دهد ، تا كه از پوسته آزاد شويد ... وتا سر حد  سپيدي ، به آسياب تان مي سپارد ... ورزتان مي دهد ... نرمتان مي كند ... سپس در آتش قدسي اش ، گرمتان مي كند ، تا كه ناني مقدس شويد ، براي ضيافت بزرگ خداوند .

عشق با شما چنين مي كند تا رازهاي دل خود را بدانيد ... و بدينسان ، به پاره اي از قلب بزرگ زندگي بدل شويد .

 

عشق ، هرگز جوياي تملك نيست و هرگز به تملك در نمي آيد ... عشق مستغني است .

هنگامي كه عشق مي ورزيد ، مگوييد كه « خدا در دل من است»... بگوييد « من در دل خدا هستم»

 

                                                             (خليل جبران)

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
عاطفه

سلام خوبی جالبه نميتونم نظر بدم اما مندم که.....