کسی رو انتخاب کن که طوری بهت نگاه کنه که انگار یه معجزه ای!

فریدا کالو

/ 3 نظر / 23 بازدید

جامعه ما به بیماری بسیار شدید دروغ دچار است... با هم کمک کنیم تا درمان شویم... www.besooyerasty.mihanblog.com