تجربه امروز :

برای مدت طولانی از کسی متنفر نباشید ... چون تنفر تبدیل به نقطه ضعف میشود ، یاد بگیرید فرد را از دایره مورد توجه تان خارج کنید ...

از کتاب تحربه های روزانه من در کاخ تنهایی اثر منتشر نشده حسین ... 

/ 0 نظر / 549 بازدید