من خودم هيچ وقت از افتادن نترسيدم ولی از زمين خوردن خيلی می ترسم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

خدايا قسمت هيشکی نکن که توی زندگيش زمين بخوره بعدش بلند شدن خيلی سخته .

 

شادزی مهر افزون...

 

در پناه حق ...

 

يا حق ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید