ایرانیه انگلیسه رو میبینه بهش میگه اسمت چی میگه باند هستم جیمز باند بعد میگه اسم تو چی میگه من مت هستم حش مت

/ 0 نظر / 3 بازدید