انتظار

 

دیگر منتظر کسی نیستم

هر که آمد

ستاره از رویاهایم دزدید

هر که آمد

سفیدی از کبوترانم چید

هر که آمد

لبخند از لب‌ هایم برید

منتظر کسی نیستم

از سر خستگی در این ایستگاه نشسته‌ام ...

" رسول یونان "

/ 0 نظر / 20 بازدید