(( به نام یزدان پاک )) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

از همیشه تا همیشه با تو بودن زندگیست

 

ای همه ناز و امیدم از تو گفتن زندگیست

 

چون که من گوشه دلی باشم از این سِر درون

 

با صدای دل شنیدن از تو یا رب زندگیست

 

عاشقانه گر به دنبال کسی باشم هنوز

 

آنکس زیبای مصر یا رب تو باشی زندگیست

 

عاجزانه گر فقیری کرد دستش رو دراز

 

بی جواب آن دست را پر بار کردن زندگیست

 

گر به امید معشوق زنی دم یک زمان

 

آن دم بی ناز را اتمام کردن زندگیست

 

گر زمانی اذن دادی بر دلت کافر شود

 

آن زمان را اذان گو بانگ دادش زندگیست

 

گر حسین را عشق باشد اندر این شام دراز

 

ای خدا این عشق را از او مگیری زندگیست

 

خب اینم یکی از شعرای شاعر نو رسیده ء عاشق رفیق روز های خدمتم امین بودش البته با یه کمی تصرف که به جای امین نوشتم حسین خب خداییش من به امین گفتم امین جون شعرت قشنگه ولی همچین یه نموره پنج شیش میزنه قبول نکرد من خودم به شخصه قبولش دارم ولی به نظر من یه جاهایی از شعرش با بقیه جاهاش نمی خونه حالا امین جون تو هی بگو نه این معنیش اینه اون معنیش اونه بروبچی که حال دارن یه حالی بدن در مورد شعر این امین عزیز دل من خوش باشین و ماندگار ....

تا بعد شاد زی مهر افزون ....

 

در پناه حق ....

 

یا حق ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید