نوروز

این روزها که میگذرند
نوروز نیستند،همان تکرارِ روزهای قبل است!
اسمش را عوض کرده اند که باز هم ادامه دهی!
نوروز باید اسم معجزه ای باشد
که دلت دیگر نگیرد
که سبز شوی
که ذهنت هنوز لِه نشده باشد!
ما میانِ این همه آشفتگی
خستگی،کهنه گی
من هنوز هم بیمارم،بیمارِ روزهای گذشته
ترجیح شان می دَهَم
کهنه هستند
اما واقعی!
واقعی تلخ و سخت اند!
روزهای فروردین همیشه خجالت زده اند
که هیچ چیز را عوض نمی کنند و نامِ
نو روز را یدک می کشند!

/ 0 نظر / 21 بازدید