تجربه امروز :

تجربه امروز :

ازدواج با ماجرای عاشقانه فرق میکنه و با اون هیچ ارتباطی نداره ، هنگامی که افراد با این نیت ازدواج میکنن که یه ماجرای عاشقانه بلند مدت رو آغاز کنند خیلی زود از همدیگه جدا میشوند زیرا همه ماجراهای عاشقانه به ناکامی منتهی میشوند ؛ اما ازدواج درک نوعی یگانگی روحی هستش ... 

از کتاب تجربه های روزانه من در کاخ تنهایی اثر منتشر نشده حسین ...

/ 1 نظر / 24 بازدید