دلتنگی هایم را با کدام قایق خیال روانه ی دل دریائیت کنم


خاک بر سر کلمات


اگر از آنها نخوانی "چقدر دلتنگم"

/ 0 نظر / 3 بازدید