تجربه امروز :

مقاومت کردن قدرت زیادی نمیخواد ، بلکه فراموش کردن قدرت میخواد ... 

 

از کتاب تجربه های روزانه من در کاخ تنهایی اثر منتشر نشده حسین ...

/ 0 نظر / 171 بازدید