# تصورات_عاشقانه_یک_دیوانه
  می نویسم از توتا همه بدانندعاشقی به رقص واژه ها نیستبه پریشانی احساسی ست که سهمی از چشمانت ندارند  
/ 0 نظر / 3 بازدید