(( به نام یزدان پاک ))<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

می بینی اینم از حماقت من .... هیچی آخرین سرمایه ام و آخرین نقطه اتکا خودم رو با یه حماقت از دست دادم ... تنها پشتوانهء مالیم از کفم رفت بخاطر یه اعتماد بیجا ... دارم دیونه میشم آخه چه جوری من این همه پول رو بدون هیچ رسید یا چک یا سفته ای روی حساب رفاقت دادم به این احمق که این جوری توی گِل بمونم آخه چرا همش سر من میاد ... من نفهم که همیشه میگفتم رفاقت از تجارت جداست چه جوری توی رودرواسی این کار رو کردم حالا دیگه نمی تونم کاری بکنم ........ آخه چراااا

 

/ 0 نظر / 2 بازدید